Archives for


Eiffage

Nasypy, prace brukarskie, zieleń

SAVI Sp. z o.o.

Kompleksowe prace od robót ziemnych po prace brukarsko-masiarskich

Kompleksowe prace od robót ziemnych po prace brukarsko-masiarskich

Kopalnia piasku, żwirów i pospółki oraz wysyp

Kopalnia piasku, pospółki oraz żwirów,

przydatnych do nasypów drogowych i budowlanych

oraz warstw mrozoochronnych o wysokim współczynniku filtracyjnym.

Załadunek codziennie między  7-16

Kopalnia położona jest na południe od węzła Kąty Wrocławskie.

https://goo.gl/maps/DHr7AbaRi8q

 

BADANIA

1. Analiza sitowa gruntu

2. Analiza uziarnienia gruntu

3. Deklaracja właściwości użytkowych

4. Badania laboratoryjne kruszywa

5. Uzupełnienie badań labolatoryjnych

6. Badanie mrozoodporności