Kopalnia piasku, żwirów i pospółki oraz wysyp


Kopalnia piasku, pospółki oraz żwirów,

przydatnych do nasypów drogowych i budowlanych

oraz warstw mrozoochronnych o wysokim współczynniku filtracyjnym.

Załadunek codziennie między  7-16

Kopalnia położona jest na południe od węzła Kąty Wrocławskie.

https://goo.gl/maps/DHr7AbaRi8q

 

BADANIA

1. Analiza sitowa gruntu

2. Analiza uziarnienia gruntu

3. Deklaracja właściwości użytkowych

4. Badania laboratoryjne kruszywa

5. Uzupełnienie badań labolatoryjnych

6. Badanie mrozoodporności

Comments are closed.